quinta-feira, 21 de novembro de 2013

[MAP] Barzim LS


Créditos: xxfatalxx - Por CriarCodigo
CÓDIGO:
CreateObject(2395,1304.6999500,-1862.1999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (1)
CreateObject(2395,1301.0999800,-1862.1999500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (2)
CreateObject(2395,1294.5999800,-1862.1999500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (3)
CreateObject(2395,1290.9000200,-1862.1999500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (4)
CreateObject(2395,1304.5999800,-1880.5000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (6)
CreateObject(2395,1301.0000000,-1880.5000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (7)
CreateObject(2395,1297.4000200,-1880.5000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (8)
CreateObject(2395,1293.6992200,-1880.5000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (9)
CreateObject(2395,1287.6992200,-1880.0000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (10)
CreateObject(2395,1290.8000500,-1880.5000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (11)
CreateObject(2395,1287.6999500,-1876.3000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (12)
CreateObject(2395,1287.6999500,-1873.0000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (13)
CreateObject(2395,1287.6992200,-1869.2998000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (14)
CreateObject(2395,1287.6999500,-1865.5999800,12.5000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (15)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1877.4000200,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9950000); //object(cj_sports_wall) (16)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1873.6999500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (18)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1870.0000000,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (19)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1866.3000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (20)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1862.8000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (21)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1862.8000500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (23)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1866.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (24)
CreateObject(2395,1304.9000200,-1870.1999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (25)
CreateObject(2395,1304.8994100,-1873.8994100,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (26)
CreateObject(2395,1304.8994100,-1877.2998000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (27)
CreateObject(2395,1287.6992200,-1865.5996100,15.2000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (28)
CreateObject(2395,1287.6999500,-1869.3000500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (29)
CreateObject(2395,1287.6999500,-1873.0000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (30)
CreateObject(2395,1287.6992200,-1876.6992200,15.2000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (31)
CreateObject(2395,1287.6992200,-1880.0000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,89.9950000); //object(cj_sports_wall) (32)
CreateObject(2395,1304.5000000,-1880.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (33)
CreateObject(2395,1300.7998000,-1880.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (34)
CreateObject(2395,1297.0996100,-1880.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (35)
CreateObject(2395,1293.3994100,-1880.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (36)
CreateObject(2395,1290.7998000,-1880.5000000,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (38)
CreateObject(2395,1304.6999500,-1862.1999500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (39)
CreateObject(2395,1301.0996100,-1862.1992200,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (40)
CreateObject(2395,1290.9000200,-1862.1999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (43)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1862.4000200,12.5000000,0.0000000,0.0000000,359.4950000); //object(cj_sports_wall) (44)
CreateObject(2395,1291.7998000,-1862.3994100,12.5000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(2395,1301.9000200,-1862.4000200,12.5000000,0.0000000,0.0000000,359.4890000); //object(cj_sports_wall) (46)
CreateObject(2395,1298.4000200,-1862.4000200,12.5000000,0.0000000,0.0000000,359.4890000); //object(cj_sports_wall) (47)
CreateObject(2395,1301.6999500,-1862.4000200,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.4890000); //object(cj_sports_wall) (48)
CreateObject(2395,1298.4000200,-1862.4000200,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.4890000); //object(cj_sports_wall) (49)
CreateObject(2395,1288.0996100,-1862.3994100,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.4840000); //object(cj_sports_wall) (50)
CreateObject(2395,1294.5999800,-1862.1999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (53)
CreateObject(2395,1291.7998000,-1862.3994100,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.4840000); //object(cj_sports_wall) (54)
CreateObject(2395,1297.6999500,-1862.1999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (55)
CreateObject(2395,1295.3000500,-1862.4000200,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.4890000); //object(cj_sports_wall) (58)
CreateObject(2395,1287.5000000,-1877.3000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (27)
CreateObject(2395,1287.5000000,-1877.3000500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,269.9890000); //object(cj_sports_wall) (26)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1880.6999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(2395,1291.8000500,-1880.6999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(2395,1295.5000000,-1880.6999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(2395,1299.1999500,-1880.6999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(2395,1302.9000200,-1880.6999500,15.2000000,0.0000000,0.0000000,359.7360000); //object(cj_sports_wall) (45)
CreateObject(643,1288.6999500,-1858.4000200,13.0000000,0.0000000,0.0000000,0.2500000); //object(kb_chr_tbl_test) (1)
CreateObject(643,1299.1992200,-1858.3994100,13.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1293.1999500,-1860.4000200,13.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (4)
CreateObject(643,1303.5996100,-1860.3994100,13.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (5)
CreateObject(16000,1296.5000000,-1862.2998000,12.6000000,89.7470000,0.0000000,0.5000000); //object(drvin_screen) (1)
CreateObject(16000,1296.2998000,-1871.1992200,12.6000000,89.7470000,0.0380000,0.4560000); //object(drvin_screen) (2)
CreateObject(16151,1300.5996100,-1879.3994100,13.1000000,0.0000000,0.0000000,270.0000000); //object(ufo_bar) (1)
CreateObject(643,1289.1999500,-1863.9000200,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1303.0999800,-1863.9000200,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1289.6999500,-1876.8000500,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1302.8000500,-1869.5999800,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1291.5999800,-1870.3000500,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1295.5000000,-1874.5999800,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1297.3000500,-1868.6999500,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(643,1301.1999500,-1874.6999500,13.1000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_chr_tbl_test) (2)
CreateObject(1486,1303.9000200,-1878.5000000,13.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_beer_1) (1)
CreateObject(1512,1303.3000500,-1878.1999500,13.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_03) (1)
CreateObject(1517,1302.4000200,-1878.1999500,13.9000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_break) (1)
CreateObject(1520,1301.0000000,-1878.1999500,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_bounce) (1)
CreateObject(1520,1301.1999500,-1874.5999800,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_bounce) (2)
CreateObject(1520,1303.5000000,-1860.3000500,13.4000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_bounce) (3)
CreateObject(1517,1299.1999500,-1858.4000200,13.6000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_break) (2)
CreateObject(1512,1293.3000500,-1860.5000000,13.6000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_03) (2)
CreateObject(1512,1302.6999500,-1869.6999500,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(dyn_wine_03) (3)
CreateObject(1545,1304.6999500,-1876.4000200,14.8000000,0.0000000,0.0000000,273.5000000); //object(cj_b_optic1) (1)
CreateObject(1668,1288.5999800,-1858.4000200,13.6000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(propvodkabotl1) (2)
CreateObject(1669,1295.5999800,-1874.5999800,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(propwinebotl1) (1)
CreateObject(1950,1289.8000500,-1876.8000500,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_beer) (1)
CreateObject(1543,1291.5000000,-1870.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(cj_beer_b_2) (1)
CreateObject(1544,1289.1999500,-1864.0000000,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(cj_beer_b_1) (1)
CreateObject(1668,1297.1999500,-1868.6999500,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(propvodkabotl1) (3)
CreateObject(1951,1303.0000000,-1863.9000200,13.7000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(kb_beer01) (1)
CreateObject(2964,1299.4000200,-1866.0000000,12.6000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_pooltablesm) (1)
CreateObject(3001,1298.5999800,-1866.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp07) (1)
CreateObject(3000,1299.1999500,-1865.6999500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp06) (1)
CreateObject(2999,1298.9000200,-1865.5000000,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp05) (1)
CreateObject(2998,1300.0000000,-1866.3000500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp04) (1)
CreateObject(2997,1299.6999500,-1865.5999800,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp03) (1)
CreateObject(2996,1299.5000000,-1866.3000500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp02) (1)
CreateObject(2995,1300.0999800,-1865.6999500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballstp01) (1)
CreateObject(3106,1299.6999500,-1866.0000000,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolball8) (1)
CreateObject(3105,1300.1999500,-1866.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt07) (1)
CreateObject(3104,1298.8000500,-1866.0000000,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt06) (1)
CreateObject(3103,1300.0999800,-1866.0000000,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt05) (1)
CreateObject(3102,1299.1999500,-1866.0999800,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt04) (1)
CreateObject(3101,1298.8000500,-1865.6999500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt03) (1)
CreateObject(3100,1299.0999800,-1866.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballspt02) (1)
CreateObject(3004,1299.3000500,-1865.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,204.0000000); //object(k_poolq2) (1)
CreateObject(3004,1299.5000000,-1865.4000200,13.5000000,0.0000000,0.0000000,204.0000000); //object(k_poolq2) (2)
CreateObject(3003,1300.3000500,-1866.1999500,13.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(k_poolballcue) (9)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6960000,180.6960000); //object(cj_cb_list1) (3)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (4)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (5)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (6)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (7)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1880.5999800,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (8)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (9)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (10)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (11)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (12)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (13)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1879.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (14)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (15)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (16)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (17)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (18)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (19)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1878.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (20)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (21)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (22)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (23)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (24)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (25)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1877.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (26)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (27)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (28)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (29)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (30)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1890000,180.1890000); //object(cj_cb_list1) (31)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1876.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1870000,180.1870000); //object(cj_cb_list1) (32)
CreateObject(1491,1297.9000200,-1862.3000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,180.0000000); //object(gen_doorint01) (5)
CreateObject(1491,1295.0000000,-1862.3000500,12.5000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000); //object(gen_doorint01) (6)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (33)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (34)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (35)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6920000,180.6920000); //object(cj_cb_list1) (36)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1875.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (38)
CreateObject(2765,1302.5996100,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6992200,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.7998000,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (41)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1874.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5996100,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6992200,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (41)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1873.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5996100,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6992200,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1872.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5996100,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1871.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0996100,-1870.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1869.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1868.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1867.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1870000,180.1870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1866.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1870000,180.1870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1865.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.8994100,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1870000,180.1870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1864.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2765,1302.5999800,-1863.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (39)
CreateObject(2765,1299.6999500,-1863.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1296.8000500,-1863.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (40)
CreateObject(2765,1293.9000200,-1863.4000200,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1291.0000000,-1863.5000000,17.4000000,270.0000000,180.1870000,180.1870000); //object(cj_cb_list1) (42)
CreateObject(2765,1288.0999800,-1863.5000000,17.4000000,270.0000000,180.6870000,180.6870000); //object(cj_cb_list1) (37)
CreateObject(2395,1302.3000500,-1880.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (5)
CreateObject(2395,1298.5999800,-1880.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (37)
CreateObject(2395,1294.9000200,-1880.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (42)
CreateObject(2395,1291.1999500,-1880.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (51)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1880.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (52)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1878.1999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (56)
CreateObject(2395,1291.8000500,-1878.1999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (57)
CreateObject(2395,1295.5000000,-1878.1999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (59)
CreateObject(2395,1299.1999500,-1878.1999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (60)
CreateObject(2395,1302.9000200,-1878.1999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (61)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1875.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (62)
CreateObject(2395,1291.8000500,-1875.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (63)
CreateObject(2395,1295.5000000,-1875.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (64)
CreateObject(2395,1299.1999500,-1875.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (65)
CreateObject(2395,1302.5000000,-1875.6999500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (66)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1873.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (67)
CreateObject(2395,1291.8000500,-1873.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (68)
CreateObject(2395,1295.4000200,-1873.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (69)
CreateObject(2395,1299.0999800,-1873.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (70)
CreateObject(2395,1302.8000500,-1873.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (71)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1870.3000500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (73)
CreateObject(2395,1291.6999500,-1870.3000500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (74)
CreateObject(2395,1295.0999800,-1870.3000500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (75)
CreateObject(2395,1298.8000500,-1870.3000500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (76)
CreateObject(2395,1302.4000200,-1870.3000500,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (77)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1867.5999800,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (78)
CreateObject(2395,1291.8000500,-1867.5999800,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (79)
CreateObject(2395,1295.5000000,-1867.5999800,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (80)
CreateObject(2395,1298.9000200,-1867.5999800,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (81)
CreateObject(2395,1302.5000000,-1867.5999800,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (82)
CreateObject(2395,1288.0999800,-1865.0000000,18.0000000,270.7530000,180.0000000,180.0000000); //object(cj_sports_wall) (83)
CreateObject(2395,1291.5999800,-1865.0000000,18.0000000,270.7530000,179.9950000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (85)
CreateObject(2395,1295.3000500,-1865.0000000,18.0000000,270.7530000,179.9950000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (86)
CreateObject(2395,1298.9000200,-1865.0000000,18.0000000,270.7530000,179.9950000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (87)
CreateObject(2395,1302.5000000,-1865.0000000,18.0000000,270.7530000,179.9950000,179.9950000); //object(cj_sports_wall) (88)

Um comentário:

 1. #TioKg
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Olá, venho aqui Representar o Maior servidor de Facções do Rio de Janeiro, nosso Servidor bate em Media 200 Players diarios, estamos a Pouco tempo com uma Game Mode jamais Vista, com Comandos impressionantes, nao fique de fora dessa, venha jogar Conosco !
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  FACÇÕES/ORGANIZAÇÕES
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  || CMD || TD3 || LLL || MLC || PCRJ || CORE || PMRJ || BOPE ||
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  FAVELAS
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - CMD -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ~» JURAMENTO ~» [CMD]Nick.J2
  ~» COVANCA ~» [CMD]Nick.CVC
  ~» ENGENHO ~» [CMD]Nick.ENG
  ~» CIDADE ALTA ~» [CMD]Nick.CDA
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - TD3 -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ~» FAZENDINHA ~» [TD3]Nick.FZD
  ~» PARADA DE LUCAS ~» [TD3]Nick.pL
  ~» PARA PAZ ~» [TD3]Nick.PRZ
  ~» MUQUIÇO ~» [TD3]Nick.MQC
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - LLL -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ~» MACHADO ~» [LLL]Nick.MDO
  ~» PEDREIRA ~» [LLL]Nick.PDR
  ~» CHAVES ~» [LLL]Nick.CHV
  ~» GOGO ~» [LLL]Nick.GG
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - MLC -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ~» AÇO ~» [MLC]Nick.ACO
  ~» CESARÃO ~» [MLC]Nick.CSR
  ~» 3PONTES ~» [MLC]Nick.3P
  ~» COSMOS ~» [MLC]Nick.CSM
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - ORGANIZAÇÕES POLICIAIS ~
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ~» CORE «~
  ~» PCRJ «~
  ~» PMRJ «~
  ~» BOPE «~
  ATENÇÃO: Para entrar para alguma Organização, e nescessario fazer Teste, basta Conversar com Algum Lider de alguma Organização, ou esperar ter o dia para Teste.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Entre e se Registre em Nosso Forum !
  equipethuglife.net/forum
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - SERVIDOR -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Nome: Thug Life RJ - Oficial
  IP: 198.50.207.34:7777
  Mode: Thug Life v9.4
  Mapa: Rio de Janeiro
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  - DOWNLOADS -
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------~
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  SA-MP: http://dl.gta-sa-mp.de/samp/sa-mp-0.3z-R1-install.exe
  GTA: http://www.4shared.com/…/GTA_San_Andreas_-_Velloso_Tuto.html
  ANT CRASH: http://www.4shared.c...rash_-_03z.html
  PAGINA: https://www.facebook.com/thuglifesamp
  FORUM: equipethuglife.net/forum
  DIVULGAÇÃO: https://www.facebook.com/profile.php…
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  -----------------------------------x---------------------------x--------------------------
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Venha jogar Conosco, somos conhecidos como o Maior servidor de Facções do Brasil, pela Equipe de Jornalismo "Extra RJ" (Globo).
  IP: 198.50.207.34:7777
  VIDEO DIVULGAÇÃO: https://www.youtube.com/watch?v=XaooYoP0yhs
  MATÉRIA TL: http://extra.globo.com/…/versao-de-jogo-online-com-favelas-…
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

  ResponderExcluir

Escreva seu comentario aqui.